Výroční schůze


Dne 9.2.2020 se konala Výroční schůze naší organizace Českého svazu včelařů, z.s. Dětmarovice, která se uskutečnila v příjemném prostředí restaurace Na Obecnině v Dětmarovicích. Hlavní náplní schůze byly  dva základní body, a to zvolení nového výboru pro volební období 2020 až 2025 a boj s varroázou, která je v letošním roce  problémem celorepublikovým, kdy jenom u naší organizace máme již zaznamenán z celkového počtu 50 procentní úbytek včelstev.

Vedením Výroční schůze byl pověřen přítel Rostislav Kallus, který úvodem přivítal hosty, starostu Obecního úřadu v Dětmarovicích pana Ing. Ladislava Rosmana, zástupce Mysliveckého spolku Zátiší Dětmarovice pana Jiřího Potyše a René Hübnera, za ZO Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice pana Václava Dulavu,  zástupce včelařů z Polska za obec Haźlach př. Jana Rudola a Jana Tomicu, za včelaře obce Godow př. Jerzyho Mileja a Augustyna Janulka a samozřejmě členy naší organice, kteří se sešli v počtu 27 z 32 členů, tedy v počtu usnášení schopném.

Byla zveřejněna zpráva o činnosti organizace za rok 2019, kterou přečetl př. Rostislav Kalus.  

Zprávu o hospodaření a stavu pokladny přečetl př. Milan Šamaj ( pokladník př. Roman Adamčík byl omluven z rodinných důvodů). 

K situaci o výskytu varroázy, jejich následků ve spojení s dalšími nežádoucími viry, si vzal slovo sám předseda př. Miroslav Patkan.

Poté následovala diskuze a přistoupení ke zvolení nového výboru pro volební období 2020 – 2025. 

Důvěru od členské základny dostal staronový výbor ve složení: Miroslav Patkan ( předseda), Svatopluk Švajčák (místopředseda a nákazový referent), Milan Šamaj (jednatel), Roman Adamčík (pokladník), Rostislav Kallus (předseda revizní komise), Jiří Ulman, Božena Sikorová a Miloslav Ryba ( členové revizní komise), který bude dělat vše pro to, aby nezklamal vloženou důvěru členské základny.

Závěrem bych chtěl popřát všem včelařům, nejen v naší organizaci, aby na jaře, až budou státi před svými úly, měli radost z toho, jak jim to krásně lítá. Ti, co budou zklamaní, ať nevěší hlavu. Život jde dál, nová včelstva si opět vychováme a společně překonáme nelichotivý zlom roku 2019/2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                Jiří Ulman


Naši členové a hosté
 
Hosté z Polska    

starosta Obce Dětmarovice Ing. Ladislav Rosman
 
Nový výbor 2020-2025