Jedno krásné jubileum a jeden smutný rozchod.

První středu v měsíci listopadu 2021 jsme se sešli, členové výboru naší organizace, v Restauraci Na Obecnině v Dětmarovicích, kde jsme u příležitosti životního jubilea  krásných 80 let popřáli naší člence Boženě Sikorové všechno nejlepší, zdraví, štěstí a plno elánu do dalšího života. Zároveň jsme jí poděkovali za práci, kdy se účastnila akcí pořádaných naší organizací a plnou měrou se podílela na přípravách Medových dnů, a určitě si ji každý pamatuje a bude pamatovat za barem, kde dokázala každého přilákat ke koštu sladké medovinky. Od příštího roku 2022 požádala př. Sikorová o ukončení členství, což zdůvodnila tím, že roků přibývá, síly ubývá, a zůstala na to sama. 

Zároveň jsme poděkovali provozovatelce Restaurace na Obecnině paní Martině Kočkové a jejímu kolektivu za mnohaletou spolupráci, kde jsme pořádali všechny naše členské a výroční schůze. Vždy jsme byli s jejich prací a milým přístupem spokojení. Bohužel, nic netrvá věčně, a restaurace byla ke dni 1.listopadu 2021 rozhodnutím majitele uzavřena.

V roce 2022 se bude naše členská základna scházet v Hospůdce Na Statku v Dětmarovicích, kde se nám podařilo uzavřít s majitelkou dohodu.  Věříme, že budeme spokojení přinejmenším jako v Restauraci na Obecnině.

                                                                                                                    Jiří Ulman

jubileumPoslední setkání v září 2020

Po delší odmlce se dne 13.9.2020 opět sešla naše členská základna v počtu 27 členů z celkového počtu 32. Schůze se uskutečnila opět v domovské restauraci Na Obecnině v Dětmarovicích. Vždy se zde jeden krát v měsíci shází členové výboru naší organizace, a zde se také konají i členské schůze a výroční schůze naší organizace.

Hlavním bodem této schůze bylo rozdělení léčiva Varidol pro podzimní ošetření včelstev, které vydal př. Svatopluk Švajčák a poslední možnost odevzdání žádosti o dotaci – D1, kterou pak hromadně odešle př. Milan Šamaj. Dotace členům na včelstvo nebude vyplácena v listopadu, jako tomu bylo vždy, ale tentokrát to bude až v lednu 2021, kdy proběhne zároveň Výroční schůze naší organizace.

V první polovině měsíce října 2020 bude nutno přistoupit k preventivnímu ošetření včelstev. Provedení první fumigace léčivem Varidol by měli začít všichni členové najednou, aby pak včelaři s poctivým přístupem k ošetření nebyli překvapení, že jejich včelky vracející se ještě z proletu, si přinesou domů roztoče Varroa destructor, kteří se na ně přenesli při setkání na posledních květech se včelami, těch co mají čas. Léčení probíhá od poloviny října až do prosince, což platí pro každého včelaře,  kdy se provádí dvakrát fumigace a jedenkrát aerosol, který se provádí při teplotě do -5 stup.C.

V loňském roce 2019 nás varroaza nemile zaskočila. Někoho méně, ale byli i takoví, kteří se se svým počtem včelstev dostali až na hranici k nule, o čemž jsme se přesvědčili na jaře 2020. Jenom v naší organizaci jsme přišli o desítky včelstev, a celorepublikově ani nemluvě. Obecní úřad v Dětmarovicích, ústy starosty obce Ing. Ladislava Rosmana, nás vyzval, abychom si požádali o příspěvek na podporu včelařství, na zakoupení nových oddělků. Přestože v letošním roce byl nesmírně velký počet zájemců o oddělky, dlouhé pořadníky, podařilo se př. Milanu Šamajovi, zajistit u př. Kolomého ve Starém Městě na Bruntálsku pro naše členy 32 oddělků. S přítelem Janem Kolomým nás váže dlouholetá spolupráce a kamarádství. A přestože své žezlo již předal vnukovi, má pořád ještě jeho slovo a přímluva váhu. Každý včelař tedy obdržel jeden oddělek, ale byli i takoví, že jej přenechali těm, co měli největší ztráty, což se mezi přáteli velmi cení.  Od Obecního úřadu v Dětmarovicích jsme za zakoupení oddělků obdrželi celkem 60 000,- Kč, čehož si všichni velice vážíme, a mají náš dík. Někteří naší včelaři letos oželeli i část jarní snůšky, kdy sílicí včelstva postupně rozebírali a sami si vytvářeli nové oddělky, aby na rok 2021 měli již připravená nová krásná včelstva.

V letošním roce by nás měla v listopadu ještě čekat jedna velká akce, a to MEDOVÉ DNY. Ovšem tato akce, která je očekávána jako každý rok nejenom občany z Dětmarovic, ale i z širokého okolí a dokonce i z Polska, je stále otevřena, zda ANO či NE, protože nás zasáhla druhá vlna pandemie koronaviru, covid-19, a situace nejenom u nás, celosvětově není vůbec příznivá, dá se říci, že je přímo alarmující. Proto může dojít k situaci, že tato akce neproběhne. Všichni, kdo se na přípravě a průběhu této akce každoročně podílí si to určitě nepřejí, ale kdyby přece, tak se na návštěvníky budou těšit v listopadu 2021. Přejeme tak všem pevné zdraví, zdravá včelstva a bohatý přínos medu v roce 2021.

 př. Jiří Ulman

Výroční schůze


Dne 9.2.2020 se konala Výroční schůze naší organizace Českého svazu včelařů, z.s. Dětmarovice, která se uskutečnila v příjemném prostředí restaurace Na Obecnině v Dětmarovicích. Hlavní náplní schůze byly  dva základní body, a to zvolení nového výboru pro volební období 2020 až 2025 a boj s varroázou, která je v letošním roce  problémem celorepublikovým, kdy jenom u naší organizace máme již zaznamenán z celkového počtu 50 procentní úbytek včelstev.

Vedením Výroční schůze byl pověřen přítel Rostislav Kallus, který úvodem přivítal hosty, starostu Obecního úřadu v Dětmarovicích pana Ing. Ladislava Rosmana, zástupce Mysliveckého spolku Zátiší Dětmarovice pana Jiřího Potyše a René Hübnera, za ZO Českého zahrádkářského svazu Dětmarovice pana Václava Dulavu,  zástupce včelařů z Polska za obec Haźlach př. Jana Rudola a Jana Tomicu, za včelaře obce Godow př. Jerzyho Mileja a Augustyna Janulka a samozřejmě členy naší organice, kteří se sešli v počtu 27 z 32 členů, tedy v počtu usnášení schopném.

Byla zveřejněna zpráva o činnosti organizace za rok 2019, kterou přečetl př. Rostislav Kalus.  

Zprávu o hospodaření a stavu pokladny přečetl př. Milan Šamaj ( pokladník př. Roman Adamčík byl omluven z rodinných důvodů). 

K situaci o výskytu varroázy, jejich následků ve spojení s dalšími nežádoucími viry, si vzal slovo sám předseda př. Miroslav Patkan.

Poté následovala diskuze a přistoupení ke zvolení nového výboru pro volební období 2020 – 2025. 

Důvěru od členské základny dostal staronový výbor ve složení: Miroslav Patkan ( předseda), Svatopluk Švajčák (místopředseda a nákazový referent), Milan Šamaj (jednatel), Roman Adamčík (pokladník), Rostislav Kallus (předseda revizní komise), Jiří Ulman, Božena Sikorová a Miloslav Ryba ( členové revizní komise), který bude dělat vše pro to, aby nezklamal vloženou důvěru členské základny.

Závěrem bych chtěl popřát všem včelařům, nejen v naší organizaci, aby na jaře, až budou státi před svými úly, měli radost z toho, jak jim to krásně lítá. Ti, co budou zklamaní, ať nevěší hlavu. Život jde dál, nová včelstva si opět vychováme a společně překonáme nelichotivý zlom roku 2019/2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                Jiří Ulman


Naši členové a hosté
 
Hosté z Polska    

starosta Obce Dětmarovice Ing. Ladislav Rosman
 
Nový výbor 2020-2025